Welkom bij de Peter Cuyper Stam

 


 

De Peter Cuyper Stam (PCS) is in 1997 opgericht om in de behoefte te voorzien van scouts, die de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd van 23 jaar hadden bereikt. Het probleem was namelijk dat je vanaf deze leeftijd eigenlijk geen lid meer kon zijn van scouting. Alleen als leidinggevende kon je actief blijven bij de vereniging. En helaas was niet iedereen in staat om zich wekelijks in te zetten voor de vereniging. Terwijl wel iedereen graag op één of andere manier betrokken wilde blijven bij deze gezellige club….

 

De oprichting van onze groep diende hiervoor als oplossing. Maar ja: hoe komen we aan de naam?!? De geschiedenis van de naam van de Peter Cuyper Stam gaat terug tot  in de 17e eeuw; waar Peter Cuyper in 1776 tot gildemeester van bierbrouwer Grolsch werd benoemd. De naam Peter Cuyper stam is gekozen omdat de ‘roots’ van onze groep, net zoals die van meesterbrouwer Peter Cuyper en zijn product Grolsch, in Groenlo gegrondvest liggen.

 

We zijn bij de PCS met zo’n 40 mannen en vrouwen.  Velen van ons zijn leiding, bestuurslid of organisator van één van de vele scouting evenementen. Daarnaast helpen we allemaal door het jaar heen bij diverse activiteiten. Op de vrijdagavond komen we wekelijks bij elkaar. Meestal alleen voor de gezelligheid, maar soms organiseren we ook een eigen activiteit, zoals een mosselavond, een Franse avond of een schildercursus.

 

Ieder jaar hebben we een PCS-weekend met activiteiten, die uiteenlopen van primitief kamperen tot een bezoek aan een museum. Als het maar actief, spontaan en gezellig is, dan maakt het ons niet zo veel uit, wat we doen.